Monday, January 2, 2012

Maria dan Yusuf tidak melakukan hubungan seksual selepas Yesus lahir

Apabila analisis dari Tradisi Gereja Katolik yang dijadikan rujukan mengenai kisah dari Yusuf dihttp://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm Maka seharusnya si penuduh juga fair terhadap kepercayaan kalangan Katolik ini yang percaya bahwa Maria dan Yusuf tidak melakukan hubungan seksual selepas Yesus lahir. Sehingga selamanya Maria dipercaya sebagai seorang perawan dan Maria digelari The Virgin, The  Immaculate Conception” (Perawan yang dikandung tidak bernoda) :

Dari situs yang sama, tidak terdapat rujukan bahwa Yusuf melakukan kekejian Pedofilia.

No comments:

Post a Comment