Wednesday, January 11, 2012

PUASA diambil dari akar budaya kaum Sabian

Agama dominan yang telah tumbuh sangat kuat sebelum masa Muhammad adalah kepercayaan yang dianut oleh kaum Sabian. Masyarakat ini menganut kepercayaan kepada benda-benda angkasa (bintang-bintang) yang menjadi sesembahan mereka.
Bulan dipandang sebagai dewa laki-laki dan matahari sebagai dewa perempuan. Mereka berdua melahirkan dewa-dewa lain seperti bintang-bintang. Mereka menggunakan kalender bulan dalam mengatur ritus-ritus keagamaan / kepercayaan mereka. Contohnya, satu bulan berpuasa diatur oleh masa peredaran bulan.
Ritus berpuasa dari Sabian kafir ini dimulai pada waktu munculnya bulan Sabit dan berlangsung terus sampai bulan Sabit berikutnya muncul kembali.
Hal ini nantinya diadopsi oleh Islam sebagai salah satu dari lima rukun Islam.

No comments:

Post a Comment