Sunday, January 15, 2012

Quran memerintahkan Muhammad dan muslim, jikalau ada keraguan supaya BERTANYA KPD ORANG-ORANG YAHUDI & KRISTEN

Q 10:94
"Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami  turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu".

Jadi Quran memerintahkan Muhammad dan para pengikutnya (muslim), jikalau ada keraguan sehubungan dengan Firman Allah yg telah difirmankan kepadanya, supaya mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Kristen yg terlebih dahulu telah mendapatkan dan mempunyai Firman Allah dan Alkitab yg Otentik .

No comments:

Post a Comment