Saturday, January 12, 2013

Apakah Yang Dimaksud Dengan “Anak Allah”?


Apakah Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu memperanakkan Isa, dengan kata lain Isa adalah hasil hubungan biologis/seksual? Inilah pengertian banyak orang yang belum mempelajari dan mengerti ajaran Alkitab. Sebenarnya dalam pandangan orang Kristen dan Alkitab ajaran demikian adalah fitnah terbesar!
Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah menghampiri seorang perempuan dan dari hubungan biologis itu si perempuan melahirkan Isa Anak Allah. Tidak ada seorang Kristenpun yang mengajarkan ajaran ini yang begitu merendahkan dan menghujat Allah.
Anak Allah, menurut ajaran Alkitab dan pada pandangan orang Kristen, selalu dalam arti kiasan atau figuratif. Bukankah istilah “anak” sering juga dipakai sebagai kiasan dalam budaya dan bahasa Indonesia? Bukankah bila pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan, maka jawabannya pasti akan selalu berbunyi “TIDAK”!
Apakah kapal pernah memperanakkan anak kapal? Apakah bukit pernah memperanakkan anak bukit? Apakah kalimat pernah memperanakkan anak kalimat? Apakah tangga pernah memperanakkan anak tangga? Apakah sungai pernah memperanakkan anak sungai? Apakah kota Jakarta pernah memperanakkananak kota Jakarta? Apakah desa pernah memperanakkan anak desa?
Di dalam Alkitab, Isa sebagai Anak Allah artinya sama dengan Firman Allah atau Kalimat Allah. KeberadaanNya sebagai Anak Allah sama sekali tidaklah dibatasi oleh kelahiranNya di Bethlehem dan kematianNya di Bukit Golgota. Anak Allah itu sudah ada sebelum alam semesta diciptakan, Anak Allah itu kekal di dalam ke-Esaan Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.
Isa Al-Masih disebut Anak Allah karena Ia dengan sempurna menyatakan Allah kepada manusia. Ialah Kalimat Allah dan dengan sempurna menjelaskan kehendak dan sifat Allah kepada manusia. Sebagai Anak dan Kalimat Allah, Isa menyatakan kasih dan kesucian dan keselamatan dari Allah kepada manusia.
Wahyu Allah dalam Alkitab terdapat dalam Ibrani 1:1-3 menerangkan kebenaran ini: “Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan AnakNya (Isa), yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan FirmanNya yang penuh kekuasaan”.
Alkitab menjelaskan kebenaran ini lagi dalam Injil Yohanes 1:1-2,14 demikian: “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman (Isa) itu adalah Allah … Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang telah diberikan kepadaNya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran”.

1 comment:

  1. kalau anak burung apakah dia itu asalnya bukan dari telur? dari mana kalau bukan selain dari telur? Kalau ada kata : anak orang (si C) memang bisa saja itu bukan anaknya mungkin anak angkat, Tapi dari mana kemunculan kehidupannya si anak itu, apakah bukan dari kelahiran? Nah kalau "anak Tuhan" dari manakah kemunculan (dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada) si anak itu, apakah anak angkatnya Tuhan? diambil dari manakah? Kebenaran mengatakan tidak ada anak Tuhan, yang ada hanyalah ciptaan Tuhan. "Pelangi-pelangi alangkah indahmu..."

    ReplyDelete