Friday, June 28, 2013

Apakah Al-Quran Menghargai Wanita?

Mengapa Al-Quran (yang “Allah”-nya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) begitu menurunkan derajad wanita sehingga mengajarkan poligami (Sura 4:3)? 

Mengapa Al-Quran ini mengajarkan laki-laki begitu mudah ”mengganti isterimu dengan isteri yang lain”(Sura 4:20, dan banyak ayat lain)? Mengapa Al-Quran ini menyuruh suami “pisahkanlah mereka (isteri) dari tempat tidur, dan pukullah mereka” (Sura 4:34)? 

Padahal ada hadits “Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis” (Bukhara). 

Kasihan sekali perempuan dalam dunia Islam, bukan saja suaranya/kesaksiannya tidak sama dengan laki-laki (semua atas dasar perintah Allah yang Maha Pengasih), tetapi mereka juga disebut “alat perangkap setan“ (Asysyihab) dan paling banyak menghuni neraka. “Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita" (Bukhari).

No comments:

Post a Comment